Проектиране, монтаж и поправка на ел.инсталации, домофонни инсталации и др.Струтурно окабеляване.

 

Това е компания за електроизграждане, проектиране на електроинсталации, електроуслуги, системи за автоматизация. Услугите ни включват всичко за изграждането и функционирането на една ел. инсталация: от ел. табла и осветления до EMS и цялостни инсталации. Работим винаги с мисъл за удобството и функционалността за хората. Проектираме според индивидуалните нужди на всяка сграда и се ръководим от принципите за максимална ефективност и рационални решения.

Електроизграждане

g

Разнообразни решения за вътрешно и външно осветление

 
g

Монтаж на електрически табла, смяна и ремонт на съществуващи елинсталации

 
g

Ремонт и поддръжка на изградените електроинсталации на изградените електроинсталации

 
g

Проектиране и осъществяване в зависимост от особеностите на сградата и архитектурния модел

 
g

Цялостно изграждане на електроинсталации в новопостроени сгради

 

Автоматика

g

Ремонт и поддръжка на системите за автоматизация

 
g

Интегриране на нови решения със съществуващи системи за автоматизация

 
g

Автоматизирани сградни инсталации

 

Слаботокови инсталации

g

Струтурно окабеляване -
кабелна телевизия, компютърни и телефонни мрежи, домофонни и звънчеви инсталации

 
g

Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение

 

Безплатен оглед на място. Безплатна доставка и преференциални цени на електроматериалите. Ако имате въпроси или услугата, която ви интересува не е между изброените по-горе, моля свържете се с нас.

Материали

Вижте материалите, с които работим. Всеки проект за електроинсталация и ел. изграждане изисква индивидуални решения. Затова винаги препоръчваме най-добрите според нас материали на всеки клиент.

Latest Project

ad1